:: اخبار سايت تجارت پردازان پيام ::

پل ارتباطي ما با شما

جذب بازارياب

شركت تجارت پردازان پيام، جهت حضور گسترده تر در بازار، ‌اقدام به جذب نيروي انساني در امر فروش و بازاريابي با پورسانت مناسب از تمام استان ها ( شهرها و شهرستان هاي كشور) مي كند.